promovare
www.Chislaz.bihor.ro


www.groupromo.ro

groupromo publicitate groupromo publicitate promovare oradea bihor romania


Meteo


Convertor valutar


Biserica ortodoxa comuna Chislaz Bihor

Biserica ortodoxa din Chişlaz cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, a fost construită între anii 1907-1910, în formă de navă cu turn clopotniţă.Comuna Chislaz Bihor

SCURT ISTORIC

Primele dovezi ale existenţei omului pe teritoriul comunei Chişlaz, aparţin neoliticului. Din epoca bronzului datează colecţia de la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea: un topor din cupru, două brăţări din bronz şi un arc de fibulă. La ”Fântâna Sasului”, pe raza localităţii Chişlaz, s-a găsit ceramică dacică din epoca romană şi post romană, secolele III-IV e.n.
Fibulele romane din secolul IV e.n. şi circulaţia monetară neîntreruptă atestă menţinerea legăturilor cu Imperiul Romano-Bizantin. În aceste locuri viaţa s-a desfăşurat continuu din epoca geto-dacică până în zorii Evului Mediu.
Comunităţile romane din secolele VII-XI, nu numai că vor dăinui în timpul marilor migraţii, dar prin puterea lor vor edifica şi regatul lui Menumorut.
Năvălirea tătară din 1241 a lovit şi frânat procesul de feudalizare, slăbind pentru moment dominaţia maghiară şi favorizând astfel consolidarea elementului autohton. Sunt atestate documentar în acea perioadă şi aşezările din comuna Chişlaz, iar prima menţiune a satului Chişlaz datează din anul 1213.

HIDROGRAFIA


Teritoriul comunei Chişlaz aparţine bazinului hidrografic al Barcăului, care în ansamblu face parte din bazinul hidrografic al Crişurilor. Barcăul este colectorul principal al apelor din această zonă cu o densitate a reţelei hidrografice de 0.38 km/km2. Direcţia de curgere a Barcăului este de la est la vest, urmărind căderea generală a reliefului. Principalii afluenţi ai Barcăului, care străbat perimetrul comunei, sunt Valea Fânaţelor şi râul Tria.Comuna Chislaz Bihor

Comuna Chislaz Bihor

DATE GENERALE


Comuna Chişlaz
este situată în partea nordică a judeţului Bihor şi se întinde pe o suprafaţă 7.205 ha.
Ca unitate administrativ-teritorială comuna Chişlaz are în componenţa sa următoarele sate: Chişlaz, care este reşedinţa comunei, Chiraleu, Hăuceşti, Mişca, Pocluşa de Barcău, Sărsig şi Sânlazăr.

www.groupromo.ro www.angajari.bihor.ro www.anunturi.bihor.ro www.episcopiaoradiei.ro www.crisulrepede.ro www.crisulrepede.ro